Vítejte na stránkách FK Brodek u Přerova

 • MINIDRES

  8.6.2017

  Minidres

 • Aktuálně

  5.6.2017

  10-6-

 • Výkonný výbor FK Brodek u Přerova z.s. sděluje

  13.5.2017

  Výkonný výbor FK Brodek u Přerova z.s. sděluje, že v lednu 2018 proběhne volební valná hromada.

   

  V souladu s platnými Stanovami FK Brodek u Přerova z.s. ze dne 19. 11. 2015, článek 11 - Členská práva a povinnosti, bod. 3 sdělujeme - cituji:

   

  Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

  a) podílet se na řízení FK,

  b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady

  c) volit a být volen do všech volených orgánů FK za podmínek těchto stanov, toto právo přísluší až po dovršení 18ti let.

   

  Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

  a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v FK, pokud o tom příslušný orgán FK podle stanov rozhodl,

  b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

   

  Členské příspěvky je možno, na základě rozhodnutí výkonného výboru, zaplatit do 31. května 2017, ale i v průběhu celého roku 2017 a to v hotovosti trenérům jednotlivých kategorii nebo pokladníku FK (Horák Ivo), popřípadě na účet č. 157 194 587/0300 a variabilní symbol rodné číslo.

 Díky za finanční podporu

Městys Brodek u Přerova  

Znak-brodku

 Olomoucký kraj

Znak-ok

Ok_2

 

Stamak     www.stamak.cz

Rotagral    www.rotagral.cz

Olsansky-001    www.jiriolsansky.cz

Basf-001    www.basf.cz

Kkl    www.kkltriomar.cz

Moracop    www.moracop.cz

Mpi   www.mpitech.cz

 Gran-moravia1  www.laformaggeria.com                            

                             www.brazzalemoravia.com

Mixin   www.mixin.cz

Klimate    www.klimate.cz